Podmínky pro zpracování osobních údajů


Přečtěte si prosím, jak pracujeme s údaji, včetně osobních údajů, které nám předáváte.

Kdo s Vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat

Společnými správci jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, IČ: 47609109, sídlem Praha 1, Staré Město, Na Františku 1039/32 a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, IČ: 71377999 sídlem Štěpánská 567/15, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha (My). Můžete nás kontaktovat na adrese sídel nebo emailem privacy@spojujemecesko.cz. Oba společní správci jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, které lze kontaktovat na adresách: poverenec@mpo.cz (Ministerstvo průmyslu a obchodu) poverenec@czechinvest.org (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest)

Proč s Vašimi údaji pracujeme

S Vašimi údaji pracujeme za účelem provozování portálu „spojujemecesko.cz“, který podporuje a promuje projekty dobrovolníků, firem a státu poskytující pomoc v souvislosti s pandemií COVID-19.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat

S údaji budeme pracovat po dobu potřeby materiální i nemateriální pomoci vyvolané epidemií COVID-19, pravděpodobně tedy v horizontu měsíců.

Jaké Vaše údaje zpracováváme

Zpracováváme údaje zadané do formulářů, a dále údaje vzniklé následnou komunikací, údaje zaslané k lepšímu promování projektu, zejména tedy fotografický a video materiál a kontaktní údaje. O osobní údaje se jedná ve vztahu k zadané kontaktní osobě.

Jak Vaše údaje zpracováváme

Zveřejňujeme údaje o nabízené či poptávané pomoci. Údaje o kontaktní osobě nezveřejňujeme. Právním titulem zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu.

Komu můžeme Vaše údaje předat

Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby. S vašimi údaji se bude pracovat jen v EU, kde je zajištěna jejich ochrana.

Cookies

Tato stránka využívá cookies k vylepšení uživatelského zážitku pro procházení stránky. Z těchto cookies jsou cookies kategorizované jako nezbytné ukládány na Vašem prohlížeči, protože jsou nezbytné k fungování základních funkčností stránky.

Nezbytné cookies

Nezbytně nutné cookies zajišťují funkce, bez nichž nelze využívat naše webové stránky tak, jak máte v úmyslu. Tyto cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách. Používáme také cookies třetích stran, které nám pomáhají analyzovat a porozumět, jak používáte stránky, k ukládání uživatelských preferencí a poskytování obsahu a reklam, které jsou pro uživatele relevantní. Dalším používáním této stránky s tím souhlasíte. Máte ale možnost užití těchto cookies odmítnout. Toto odmítnutí však může ovlivnit Vaši uživatelskou zkušenost.

Funkční

Funkční cookies umožňují našim webovým stránkám uchovávat dříve poskytnuté údaje a tak vám nabízet lepší a individualizované funkce. Tyto cookies shromažďují a uchovávají pouze anonymní informace, a nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách.

Analytické

Analytické cookies umožňují porozumět, jak návštěvníci interagují s našimi stránkami. Tyto cookies poskytují informace k měření, počtu návštěvníků, míru okamžitého opuštění, zdroj návštěv atd.

Výkonnostní

Výkonnostní cookies shromažďují informace o tom, jak lidé naše webové stránky používají, a s jejich pomocí můžeme zlepšovat atraktivitu, obsah a funkčnost našich stránek. Tyto cookies nám například pomáhají zjistit, zda uživatelé navštívili nějaké podstránky našich webových stránek, a které, a jaký typ obsahu je pro uživatele předmětem zvláštního zájmu.

Jaká jsou Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na privacy@spojujemecesko.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Můžete se též obrátit na výše uvedené pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR www.uoou.cz).

g14 Created with Sketch.