Přehled aktuálních nástrojů financování inovačních projektů

Máte nápad, jak zmírnit dopady krize spojené s pandemií koronaviru, ale nevíte si rady s jeho financováním? Přinášíme stručný přehled finančních a dotačních nástrojů, které vám mohou pomoci.
Zdravotnictví
Digitalizace
Podnikání
Kultura
Informace
Organizované

Současná situace přinesla kromě řady komplikací i nečekané pozitivní výsledky v podobě nadšených iniciativ a projektů, které se aktivně podílejí na zmírnění dopadů krize. Zároveň bylo vyhlášeno několik výzev, v rámci kterých je možné jednotlivé projekty zafinancovat. Přinášíme stručný přehled finančních a dotačních nástrojů, které mohou využít inovativní, technologické a další projekty, které se zabývají řešením problémů vzniklých v souvislosti s koronavirem.

Technologie COVID-19  – program financovaný z evropského Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl spuštěn 15. 4. 2020, žádosti je nově možné podávat od 4. 5. 2020 od 10:00 do 5. 6. 2020 do 10:00. V rámci programu lze realizovat například nákup strojů a zařízení pro diverzifikaci výroby tak, aby mohla být navýšena výroba zdravotnické techniky, potřeb a pomůcek (například respirátorů, roušek, dezinfekce apod.) Celkový objem výzvy je 300 milionů Kč. Firmy bez historie mohou žádat o dotace až ve výši 2,5 milionu Kč, firmy starší dvou let mohou žádat až o 20 milionů Kč. Platí pouze pro firmy mimo Prahu.

Czech Rise UpChytrá opatření proti COVID-19 – program je určen na podporu moderních technologií a rychlých inovativních řešení, která mohou pomoci v boji s koronavirovou infekcí a jejími následky, doplňuje se s předchozí výzvou. Lhůta pro podávání žádostí běží od 2. 4. 2020. Program zahrnuje medicínské i nemedicínské technologie, které mohou být rychle nasazeny do praxe, včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření viru a následného řešení důsledků této situace. Jedná se typicky o nové digitální aplikace, 3D tisknutelné respirátory, plicní ventilátory, testery apod. Přihlásit se mohou mimo jiné i projekty zapojené do české varianty hackathonu Hack the Crisis – Czech Rise Up, který probíhá pod pod záštitou agentury CzechInvest. Předpokládaná alokace výzvy je ve výši 200 milionů Kč.

The Country for Future (CFF) – Inovace do praxe – výzva je určena pro segment malých a středních podniků, s podporou až do výše 25 milionů Kč na jeden projekt. Vztahuje se na pořízení know-how, potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby. Přihlašování probíhá od 3. 4. do 15. 5. 2020. V soutěži mohou být podpořeny například projekty z oblasti zdravotnické techniky a aplikací, které přinášejí nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování služeb. Dále projekty ve všech odvětvích podnikání zaměřené na zavádění inovativních provozních či logistických procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění. Jde zejména o projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím. Výzva je v objemu 300 milionů Kč.

TREND – veřejná soutěž v programu podpory průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Technologičtí lídři, která rovněž poskytuje bonifikaci projektům pomáhajícím ke snížení zdravotních hrozeb typu onemocnění COVID-19 a jeho následky. Soutěžní lhůta trvá od 30. 4. 2020 do 24. 6. 2020. Na výzvu je alokována 1 mld. Kč.

Inovační vouchery COVID-19, výzva V – výzva určená pro malé a střední podniky mimo Prahu s cílem nákupu expertních služeb od výzkumné organizace na základě seznamu výzkumných organizací. Cílem výzvy je podpořit rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Podpora slouží k nákupu poradenských, expertních a podpůrných služeb od znalostních organizací a akreditovaných laboratoří, spolupráci na vývoji či inovaci výrobků, rozborech, analýzách, diagnostice, certifikaci nebo vývoji a hardwaru a softwaru. Sběr žádostí probíhá od 17. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci ve výši 50 000 až 999 999 Kč. Souběžně probíhá i výzva Inovační vouchery IV.

Veřejná soutěž programu ÉTA – Technologická agentura ČR připravuje 4. veřejnou soutěž programu ÉTA zaměřenou na zmírnění negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí ve vzdělávací, sociální, ekonomické a kulturní oblasti. Lhůta pro podání návrhů projektů je od 30. 4. 2020 do 15. 6. 2020, maximální výše podpory na jeden projekt je 4 miliony Kč, celková alokace výzvy je 100 milionů Kč.

Program bezpečnostního výzkumu České republiky – čtvrtá veřejná soutěž – Ministerstvo vnitra vyhlásilo veřejnou soutěž v Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, která trvá od 30. 4. 2020 do 12. 6. 2020. Hlavním tématem výzvy je pomoc složkám integrovaného záchranného systému ČR získat a rozvíjet schopnosti specifické pro zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb. Soutěž je otevřena pro podniky i výzkumné organizace, jednotlivé projekty mohou být podpořeny maximální částkou 15 milionů Kč.

Web projektu

Související projektyTiskne celé Česko

Organizace výroby a distribuce ochranných pomůcek pro zdravotníky

Zdravotnictví
3D tisk
Ochranné pomůcky
Organizované

Businessinfo

Informace a přehled podpory podnikatelům

Podnikání
Vzdělávání
Informace
Státní

Umění pomáhá

Iniciativa umělců za šití a distribuce roušek #umenipomaha

Dobrovolnictví
Kultura
Organizované

CLICKDOC

Lékařská on-line poradna pro pacienty

Zdravotnictví
Digitalizace
Organizované

České léto

Platforma podporující domácí cestovní ruch a lokální podnikatele

Kultura
Ubytování
Organizované

Právo v roušce

Právní dokumenty zdarma pro firmy, živnostníky i fyzické osoby v době pandemie

Podnikání
Vzdělávání
Informace
Organizované
g14 Created with Sketch.